Завантажити

Питання-відповіді

Законом України “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців” у порядку, затвердженому постановою КМ України від 25.12.2013 № 975, а також наказом Міністерства оборони України від 14.08.2014 № 530.

Військовослужбовці або особи, звільнені з військової служби, які дістали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, які пов’язані з виконанням обов’язків військової служби або з проходженням військової служби (для військовослужбовців строкової служби – за умови, що інвалідність встановлено протягом трьох місяців після звільнення зі служби)[2.1].

2.1. Пункт 2 статті 16 Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців»

Військовослужбовці або особи, звільнені з військової служби, які отримали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, пов’язані з виконанням обов’язків військової служби (для осіб звільнених з військової служби – за умови, що часткову втрату працездатності встановлено протягом трьох місяців після звільнення зі служби)[3.1].  

У випадках, що повязані з проходженням військової служби, виплату ОГД не передбачено (крім військовослужбовців строкової служби).

 
3.1. Пункт 2 статті 16 Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців»
Для отримання ОГД необхідно звернутися[4.1]:
 • для тих, хто служить – до військової частини.
 • для звільнених зі Збройних Сил – до районного ТЦКСП, а для звільнених з інших військових формувань –  безпосередньо до формувань, в яких проходили службу перед звільненням (Нацгвардія, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки МО, Держспецзв’язок, Державна прикордонна служба, Державна спеціальна служба транспорту та ін.).
4.1. Абзаци 6-7 пункту 4.7 наказу МОУ від 14.08.2014 № 530 “Про затвердження Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей”
Право на допомогу можна реалізувати не пізніше ніж через 3 роки[5.1] після отримання довідки МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності.

5.1. Пункт 8 статті 163 Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців»

Розмір допомоги залежить від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством станом на 1 січня відповідного року, та щорічно підвищується. У 2024 році цей мінімум становить 3 028 грн., а розмір допомоги становить:

а) у разі часткової втрати працездатності без установлення інвалідності внаслідок поранення, травми,  контузії, захворювання – залежно від встановленого відсотка втрати працездатності: від 7,6 тис. грн (5 % втрати працездатності, пов’язані з проходженням служби) до 63,6 тис. грн (30 % втрати працездатності, пов’язані з захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби);

б) у разі встановлення інвалідності  – залежно від причини та групи інвалідності: від  212 тис. грн (3 група, пов’язана з проходженням служби) до 1 211,2 тис. грн (1 група, пов’язана з захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби).

6.1. Пункт 1 статті 162 Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців»

6.2. Пункт 6 постанови КМУ від 25.12.2013 № 975 “Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві”

а) військова частина (ТЦКСП – для звільнених зі ЗСУ) приймає документи, засвідчує їх копії та разом з висновком щодо можливості призначення ОГД надсилає до Департаменту соціального забезпечення Міноборони. Військовослужбовці інших військових формувань звертаються до формувань, в яких проходили військову службу[7.1];

б) у ЗСУ документи подає Департамент соціального забезпечення на розгляд відповідної комісії для прийняття рішення про призначення допомоги – не пізніше ніж 30 діб з дня отримання всіх визначених законодавством документів[7.2];

в) рішення комісії доводиться до військової частини (ОТЦКСП – для звільнених зі ЗСУ), яка повідомляє про це заявника, і після надходження коштів перераховує їх на вказаний ним рахунок[7.3].

 

7.1. Пункт 4.7 наказу МОУ від 14.08.2014 № 530 “Про затвердження Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей”

7.2. Абзац 4 пункту 4.9 наказу МОУ від 14.08.2014 № 530 “Про затвердження Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей”

7.3. Абзац 1 пункту 4.11 наказу МОУ від 14.08.2014 № 530 “Про затвердження Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей”

Необхідно звернутися до командира військової частини з відповідним рапортом.

Для оформлення одноразової грошової допомоги у разі поранення, травми, контузії, каліцтва або інвалідності військовослужбовцю (особі, звільненій з військової служби) необхідно подати такі документи[9.1]:

 • заява встановленого зразка та дозвіл на обробку персональних даних (заповнюється за місцем подання документів);
 • копії паспорту, довідки про номер платника податку (ідентифікаційний номер), номер банківського рахунку;
 • копію довідки про обставини поранення (травми, контузії, каліцтва), виданої командиром військової частини (у разі отримання поранення, травми,  контузії, каліцтва);
 • копії медичних документів (з лікувального закладу), постанови військово-лікарської комісії (ВЛК) про причинний зв’язок поранення (травми, контузії, каліцтва або захворювання);
 • копія довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності;
 • витяг з наказу командира військової частини про виключення із списків у зв’язку зі звільненням (для звільнених з військової служби).

 

9.1. Пункт 11 постанови КМУ від 25.12.2013 № 975 “Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві”

а) військова частина (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки – для звільнених з ЗС) приймає документи, засвідчує їх копії та разом з висновком щодо можливості призначення одноразової грошової допомоги надсилає до структурного підрозділу, відповідального за прийом документів (у Міноборони – Департамент соціального забезпечення, у інших військових формуваннях – в основному фінансове управління (департамент))[10.1];

б) документи подаються на розгляд відповідної комісії для прийняття рішення про призначення допомоги – не пізніше 30-ти діб з дня отримання всіх визначених законодавством документів[10.2];

в) рішення комісії доводиться до військової частини (територіального центру комплектування та соціальної підтримки – для звільнених з ЗС), яка повідомляє про це заявника та після надходження коштів перераховує їх на вказаний ним рахунок[10.3].

 

10.1. Абзац 8 пункту 4.7 наказу МОУ від 14.08.2014 № 530 “Про затвердження Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей”

10.2. Абзац 4 пункту 4.9 наказу МОУ від 14.08.2014 № 530 “Про затвердження Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей”

10.3. Пункт 4.11 наказу МОУ від 14.08.2014 № 530 “Про затвердження Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей”

Військово-лікарська комісія – це комісія лікарів, до якої направляється військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби) для встановлення причинного зв’язку захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, смерті/загибелі з проходженням військової служби (виконанням обов’язків військової служби, захистом Батьківщини).

Документи на ВЛК подаються військовим лікувальним закладом, командиром військової частини, для звільнених зі ЗС – начальником районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Крім направлення подаються медичні документи (медична книжка, свідоцтво про хворобу), довідка про обставини травми, видана командиром військової частини (у разі отримання поранення, травми,  контузії, каліцтва), документи, що підтверджують проходження служби та участь в бойових діях (довідка військової частини, витяг з послужного списку, архівні документи).

Після встановлення ВЛК причинного зв’язку захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва витяг з протоколу засідання ВЛК надсилається до військового лікувального закладу, військової частини, районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які направляли документи на розгляд.

Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) – це територіальна комісія лікарів, яка відноситься до системи Міністерства охорони здоров’я та до якої направляється військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби) за поданням командира військової частини (начальника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки – для звільнених з ЗС).

Крім направлення подаються: медична документація для МСЕК (оформлює лікувальний заклад), постанова ВЛК, довідка про обставини поранення, видана командиром військової частини (у разі отримання поранення, травми,  контузії, каліцтва), документи, що підтверджують проходження служби та участь в бойових діях (довідка військової частини, витяг з послужного списку, архівні документи).

МСЕК оглядає хворого та приймає рішення щодо встановлення відсотка втрати працездатності та/або встановлення інвалідності. Після проведеного огляду видається довідка МСЕК, яка є одним із документів, необхідних для призначення та виплати одноразової грошової допомоги.

Нормативно-правові акти

 • Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
 • Постанова КМУ від 25 грудня 2013 р. № 975 “Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві”;
 • Наказ МОУ від 14.08.2014 № 530 «Про затвердження Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей»
Scroll to Top