Завантажити

Питання-відповіді

Підйомна допомога –  це допомога, яка виплачується військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, та тим, які проходять кадрову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу (далі – військовослужбовці), у разі переїзду на нове місце військової служби в інший населений пункт у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням на навчання до вищих військових навчальних закладів, вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи (далі – військові навчальні заклади), та військових коледжів або навчальних центрів (навчальних підрозділів), термін навчання в яких становить шість місяців і більше, без збереження посади за попереднім місцем служби або у зв’язку з передислокацією військової частини (підрозділу військової частини), установи, організації (далі – військова частина).

У разі переїзду військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, та тих, які проходять кадрову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту (далі – військовослужбовці), на нове місце військової служби в інший населений пункт у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням на навчання до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти, які мають військові навчальні підрозділи (далі – військові навчальні заклади), та військових коледжів або навчальних центрів (навчальних підрозділів), термін навчання в яких становить шість місяців і більше, без збереження посади за попереднім місцем служби або у зв’язку з передислокацією військової частини (підрозділу військової частини), установи, організації (далі – військова частина) їм виплачується[2.1]:

підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена його сім’ї, який переїхав з ним на нове місце військової служби;

добові, встановлені Кабінетом Міністрів України для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі (далі – добові) на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який переїхав разом з ним.

Мобілізованим військовослужбовцям виплата підйомної допомоги не передбачена. Тільки у разі укладання контракту на проходження військової служби та переміщенні на нове місце служби, військовослужбовець набуває право на цю виплату.

2.1. Наказ МОУ № 45 від 05.02.2018 “Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги”

Добові[3.1], які встановлені Кабінетом Міністрів України для працівників, що перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі (далі – добові) на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який переїхав разом з ним.

3.1. Пункт 1 наказу МОУ від 05.02.2018 № 45 “Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги”.

Виплата здійснюється за новим місцем військової служби[4.1] (місцем навчання) відповідно до наказу командира (начальника) військової частини (військового навчального закладу) із зазначенням нарахованої суми виплат.

4.1. Пункт 3 наказу МОУ від 05.02.2018 № 45 “Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги”.

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

Постанова КМУ від 16 червня 1992 р. № 332 “Про вдосконалення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України”;

Наказ МОУ від 05.02.2018 №45 «Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги»

Військовослужбовці, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або за призовом осіб із числа резервістів в особливий період не мають права на отримання підйомної допомоги, а набудуть таке право тільки у разі укладення ним контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України та подальшого переїзду до нового місця служби з одного населеного пункту в інший[6.1].

6.1. Пункт 3 статті 91 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Підйомна допомога виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків[7.1] місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї, який переїхав з ним на нове місце військової служби.

7.1. Пункт 1 наказу МОУ від 05.02.2018 № 45 “Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги”.

Право на отримання підйомної допомоги[8.1] на військовослужбовця виникає:

  • на дату прийняття військовослужбовцем посади та справ – для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби з одного населеного пункту в інший у зв’язку з призначенням на посаду;
  • на дату зарахування на навчання – для військовослужбовців, які зараховані на навчання до військових навчальних закладів;
  • на дату прибуття до місця дислокації, оголошену наказом командира військової частини, – для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби у складі військової частини (підрозділу) в інший населений пункт.

На членів сім’ї – на дату подання рапорту на виплату.

8.1. Пункт 2 наказу МОУ від 05.02.2018 № 45 “Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги”.

Підйомна допомога виплачуються[9.1] військовослужбовцям, призначеним після закінчення військових навчальних закладів (навчальних центрів або підрозділів), термін навчання в яких становить менше шести місяців, на посади у військові частини, розташовані в пункті дислокації військового навчального закладу (навчального центру або підрозділу) або інших населених пунктах (за винятком населених пунктів, де військовослужбовці проходили військову службу до направлення на навчання).

9.1. Підпункт 3 пункту 4 МОУ від 05.02.2018 № 45 “Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги”.

Підйомна допомога військовослужбовцям виплачується у разі його переїзду на нове місце військової служби в інший населений пункт у складі військової частини (підрозділу) – у зв’язку з передислокацією військової частини[10.1] (на підставі організаційної директиви Міністерства оборони України та (або) Генерального штабу Збройних Сил України, а також відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України та наказу Міністерства оборони України про передислокацію військової частини в інший населений пункт), в якій він проходить військову службу, в інший населений пункт (на підставі наказу командира військової частини про прибуття до нового місця дислокації).

10.1. Пункт 1 наказу МОУ від 05.02.2018 № 45 “Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги”.

Рапорт:  Рапорт є основою для отримання підйомної допомоги та добових для членів сім’ї військовослужбовця, які переїжджають на нове місце військової служби. В рапорті військовослужбовець зазначає необхідну інформацію про переїзд та членів своєї сім’ї які переїхали з ним на нове місце служби.

Наказ про виплату:  На підставі рапорту військовослужбовця командир військової частини видаватиме наказ про виплату підйомної допомоги та добових. У цьому наказі будуть зазначені відповідні суми до виплати для членів сім’ї військовослужбовця, які переїхали з ним на нове місце служби.

Перевірка:  У разі необхідності командир може організувати перевірку достовірності даних про переїзд членів сім’ї військовослужбовця до нового місця служби. Для цього командир видаватиме наказ про створення комісії. Комісія здійснюватиме перевірку факту переїзду та складатиме акт, в якому фіксуються результати перевірки. Цей акт буде оформлений згідно встановленої форми.

11.1. Пункт 5 наказу МОУ від 05.02.2018 № 45 “Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги”.

Нормативно-правові акти

Scroll to Top